Nhắn từ Cung Quảng - Trần Huyền Tâm - Vi Hòa

Nhắn từ Cung Quảng - Trần Huyền Tâm - Vi Hòa
Ngọc ngà treo giữa tàng xanh Nắng về Cung Quảng nắng thành non tơ Hỏi người cõi thế bây giờ Còn thương chốn cũ, còn chờ thang mây?
Nhà Búp xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài thơ Nhắn từ Cung Quảng của Trần Huyền Tâm qua giọng ngâm của Vi Hòa tại kênh youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_4_uvnhNlbsNHẮN TỪ CUNG QUẢNG

(Trần Huyền Tâm)


Ngọc ngà treo giữa tàng xanh

Nắng về Cung Quảng nắng thành non tơ


Hỏi người cõi thế bây giờ

Còn thương chốn cũ, còn chờ thang mây?


Nghê thường nhịp phách còn đây

Bạch Vân, Hoàng Hạc sum vầy, đón đưa


Quảng Hàn đã tỉnh giấc mơ

Mà người chốn ấy sao chưa nhớ về?


Thênh thênh muôn cõi đuề huề

Hiền thần đã rạng bước về thiên thanh


Trăng ngà treo giữa tàng xanh

Nhắn người Cung Quảng tựu thành thệ xưa...