Kinh Bắc

Kinh Bắc
Không đủ đường để lưu tên danh nhân Bắc Ninh bé như chiếc ô quan họ Bóng con chữ thành Luy Lâu mờ tỏ Gặp người nào cũng liền chị, liền anh


(Ảnh: Hà Kim Nga)


Không đủ đường để lưu tên danh nhân 

Bắc Ninh bé như chiếc ô quan họ

Bóng con chữ thành Luy Lâu mờ tỏ

Gặp người nào cũng liền chị, liền anh


Không đủ đầy cho nước sông chảy nhanh

Nên sông Cầu trôi lơ thơ đến thế

Giọng trai gái như gió đưa nhè nhẹ

Mớ bẩy mớ ba hội cuốn vào mê


Chỉ đủ vàng cho hết thảy lũy tre

Đất Phù Đổng trưa hè nào cũng mát 

Lưng ngựa sắt bay lên trời với mẹ

Giặc tan rồi, Thánh Gióng hóa trẻ con


Chỉ đủ đỏ, đen, tím, xanh chìm nổi

Họa đám rước quan võng lọng chật đường 

Đám cưới chuột có con mèo ngồi đợi 

Làng Đông Hồ gà gáy bạc cả sương 


Chỉ đủ yêu thương cho những người thương 

Ngói chùa Lim mưa tháng giêng rêu trắng 

Nhạc Kinh Bắc bài hát nào cũng ngắn 

Chưa đủ lời ca công đức tiền nhân…


Nguyễn Quốc Văn