Nhân tố rời tất cả

Nhân tố rời tất cả
Gió không phải là mây Nắng không là hoa lá Anh chẳng phải là em Nhân tố rời tất cả Những cành non tìm lá Hoa tìm quả trên cây


(Ảnh: Ngọc Châu)


NHÂN TỐ RỜI TẤT CẢ

(Tác giả: KIm Chuông)


Gió không phải là mây

Nắng không là hoa lá

Anh chẳng phải là em

Nhân tố rời tất cả


Những cành non tìm lá

Hoa tìm quả trên cây

Sông tìm đôi bờ lạ

Trăng bồng bềnh tìm mây


Trái tim buồn anh đây

Lại từ em đôi mắt

Còn gặp mảnh trăng này

Gió còn gầy đêm thức


Ai tuôn trào nước mắt

Lại từ nỗi niềm ai 

Ta về chung một tổ

Một mà hai, mà hai…


Mênh mông phía bên ngoài

Nhân tố rời tất cả.