PHẠM HỒNG OANH

PHẠM HỒNG OANH
Sinh năm 1972, tại Vũ Thư Thái Bình. Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội. Hiện là Giáo viên trường THCS Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình. Hội viên Hội VHNT Thái Bình. Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT-Thái Bình từ năm 1985-1987 .
Bút danh: Hồng Oanh, Thu Phương 
Sinh năm 1972, tại Vũ Thư Thái Bình. Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội. Hiện là Giáo viên trường THCS Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình. Hội viên Hội VHNT Thái Bình. Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT-Thái Bình từ năm 1985-1987 .
Các giải thưởng:
+ Giải báo Tiền phong năm 1993, 1999.
+ Giải truyện ngắn Tài hoa trẻ năm 2004.
+ Giải truyện ngắn đề tài nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2007.
+ Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2018.
Các tác phẩm:
+ Tập thơ MẶT TRỜi XA LẮC, Nhà xuất bản Văn học 2013.
+ Tập thơ HOA NỞ KHÔNG MÙA, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2018.
Và nhiều thơ, truyện ngắn in trong các tuyển tập: Thơ Lục bát Việt Nam, Thơ tình bốn phương, Lục bát tình, Nghìn câu thơ tài hoa, Nghìn bài thơ tứ tuyệt và các báo chí Trung ương và Địa phương.