PHẠM MINH CHÂU

PHẠM MINH CHÂU
Sinh năm 1969 tại Phố Tăng - Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình. Cử nhân Ngữ Văn - K37 - ĐHSPHNI
Bí danh: Lam Châu 
Sinh năm 1969 tại Phố Tăng - Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình. Cử nhân Ngữ Văn - K37 - ĐHSPHNI 
Hiện đang là Giáo viên Trường THCS Chu Văn An -Ngô Quyền - Hải phòng 
Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT - Thái Bình từ năm 1982 - 1985. Có nhiều bài viết đăng trên tập san Búp trên cành, Tuyển tập văn thơ Thiếu nhi Thái Bình. 
Email:Lamchautb@gmail.com