NGUYÊN HẠNH

NGUYÊN HẠNH
Sinh tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Văn, đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Là tác giả của nhiều bài thơ, bài báo, phê bình văn học nghệ thuật.Nhà thơ Nguyên Hạnh
Sinh tại Hà Nội.
Tốt nghiệp khoa Văn, đại học Tổng hợp Hà Nội.
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Là tác giả của nhiều bài viết văn, thơ, phóng sự, phê bình văn học nghệ thuật...