Chào Tháng Mười Hai

Chào Tháng Mười Hai
Chào tháng Mười Hai bằng gió lạnh đầu Đông Cúc họa mi trắng tinh khôi phố nhỏ Nắng hanh hao, cây bàng nghiêng sắc đỏ Không gian trầm dìu dặt tiếng chim gù...

(Ảnh: Phạm Kim Anh)

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Chào tháng Mười Hai bằng gió lạnh đầu Đông

Cúc họa mi trắng tinh khôi phố nhỏ

Nắng hanh hao, cây bàng nghiêng sắc đỏ

Không gian trầm dìu dặt tiếng chim gù...

 

Chào tháng Mười Hai, tôi quá giang Thu

Tiếc trái sấu giòn, dẻo thơm chuối cốm 

Chiều bảng lảng hoàng hôn tím nhuộm

Ngập ngừng Đông mà vẫn dúng dẳng Thu...

 

NHL