Gửi miền yêu thương

Gửi miền yêu thương
Chẳng đợi đến ngày Va-len-tin Con tim yêu mới ríu ran lời cũ Cánh hoa thắm tự thuở còn phong nụ Nắng tơ hồng từ mấy độ bung biêng.


Chẳng đợi đến ngày Va-len-tin
Con tim yêu mới ríu ran lời cũ
Cánh hoa thắm tự thuở còn phong nụ
Nắng tơ hồng từ mấy độ bung biêng.
 
Khi sóng mắt nồng nàn chao nghiêng
Là ân tình gửi thưa đằm mật ngọt 
Là dấu yêu cả ngàn lần không nhạt 
Là nỗi niềm sâu lắng tựa như nhiên.


 
Tự thuở nào lời yêu đã chắp duyên
Sỏi đá thương nhau, dòng sông biết hát
Núi ấp ôm mây, cỏ cây khao khát
Yêu thương muôn đời nào khác chi đâu.
 
Những tiếng lòng từ ngàn xưa trao nhau
Thắp ân lành mướt thắm bờ môi mới
Tự nguyên sơ đến cạn ngày chưa tới
Đã lòng rồi còn muốn nữa, muốn thêm.


 
Chẳng đợi đến ngày Va-len-tin
Con tim yêu cứ trao lời da diết
Nhưng vét cạn lòng đêm ta mới biết
Chẳng lời nào nói hết nỗi niềm ta.
 
Trần Huyền Tâm