Không - có

Không - có
Vang lên một tiếng chuông đồng, Lặng đi chỉ thấy mênh mông xa vời. Xôn xao thành ánh sáng ngời, Thẳm sâu chẳng thấy đất trời nước mây. KHÔNG – CÓ
 (Bùi Đại Dũng)


Vang lên một tiếng chuông đồng,
Lặng đi chỉ thấy mênh mông xa vời.

Xôn xao thành ánh sáng ngời,
Thẳm sâu chẳng thấy đất trời nước mây.

Khởi lên ngươi đấy, ta đây,
Lặng đi chẳng khác tròn đầy chẳng không.