Không đề

Không đề
Hạnh phúc là bông hoa Nở bất ngờ mà tôi vụng dại E ấp nỗi lòng buổi đầu ươm trái Rồi ngày tháng trôi đi Tôi vụng về ôm vào vòng tay Những cánh hoa tơi tảHạnh phúc là bông hoa

Nở bất ngờ mà tôi vụng dại

E ấp nỗi lòng buổi đầu ươm trái

Rồi ngày tháng trôi đi

Tôi vụng về ôm vào vòng tay

Những cánh hoa tơi tả

Rơi khỏi kẽ tay tôi

Như dòng đời và hạnh phúc xa xôi

Vâng, những cánh hoa rơi

Bảo tôi rằng nó nở một lần thôi.

 

Bùi Đại Dũng