Nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn
Nắng trộn gió Thở ra nắng Nắng rơi xuống sông Sóng toát mồ hôi Nắng cháy nắng Trời xanh nóng giãy Nóng vàng ong Hoa mắt chang changNẮNG SÀI GÒN
(Nguyễn Quốc Văn)


Nắng trộn gió 

Thở ra nắng

Nắng rơi xuống sông 

Sóng toát mồ hôi


Nắng cháy nắng 

Trời xanh nóng giãy 

Nắng vàng ong 

Hoa mắt chang chang


Em hứng nắng 

Cho lòng mềm lại 

Nắng tay ai 

Vuốt mái tóc dài


Dẫu nắng quái 

Em vẫn cần có nắng

Bởi Sài Gòn 

Luyện nên nóng bỏng anh…