Nguồn sức mạnh

Nguồn sức mạnh
Tới một ngày nào đó Nỗi đau của bạn thành Nguồn sức mạnh của bạn Hãy đối mặt với nó Dũng cảm vượt qua nó Bạn sẽ làm được thôi!


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

NGUỒN SỨC MẠNH

 

 

Tới một ngày nào đó

Nỗi đau của bạn thành

Nguồn sức mạnh của bạn

Hãy đối mặt với nó

Dũng cảm vượt qua nó

Bạn sẽ làm được thôi!

 

Dodinsky

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch

Nguyên tác tiếng Anh: 

Your pain will become the source of your strength. 

Face it. Brave it. 

You will make it.