Sức mạnh của sự im lặng

Sức mạnh của sự im lặng
Ta cầu cho những vì sao mang nỗi buồn của Người ấy đi Ta cầu cho những đóa hoa sẽ khiến trái tim Người ấy trở lên đẹp đẽ Ta cầu cho niềm hy vọng sẽ lau hết đi những giọt nước mắt của Người ấySỨC MẠNH CỦA SỰ IM LẶNG


 침묵의 힘 (sức mạnh của im lặng)

-----


1. Chief Dan George có câu khá hay là: 


May the stars carry your sadness away,

(별들이 그대의 슬픔을 가져가 주기를)


May the flowers fill your heart with beauty,

(꽃들이 그대의 가슴을 아름답게 채워 주기를)


May hope forever wipe away your tears,

(희망이 그대의 눈물을 영원히 닦아 주기를)


And, above all, may silence make you strong.

(그리고, 그 무엇보다 침묵이 그대를 강인하게 해 주기를)


(Ý là:

Ta cầu cho những vì sao mang nỗi buồn của Người ấy đi

Ta cầu cho những đóa hoa sẽ khiến trái tim Người ấy trở lên đẹp đẽ

Ta cầu cho niềm hy vọng sẽ lau hết đi những giọt nước mắt của Người ấy

Và hơn hết thảy, ta cầu cho sự lặng im sẽ khiến Người ấy trở nên mạnh mẽ) 


2. Nhưng thế nào là im lặng? 


Có ai đó đã nói rằng:

Đó là không thêm lời không cần thiết

(불필요한 말을 섞지 않고 홀로 있는 것) 


Đó là chỉ lắng nghe và không nói lời không cần thiết

(불필요한 말을 하지 않고 경청하는 것) 


và đó là không nói cả những gì ta muốn nói.

(하고 싶은 말을 하지 않는 것) 


Nhưng... tuy im lặng có sức mạnh thật đấy, vẫn có vô vàn việc trên thế gian này không thể giải quyết chỉ bằng im lặng.

(하지만... 침묵의 힘은 강하지만 침묵만으로 해결되지 않는 일들이 세상에는 무수히 많다). 


* 침묵, chữ Hán là 沈默, chính là trầm mặc. Ta vẫn dịch là im lặng. Kể ra thì không toát hết được ý của "trầm mặc".


Trong tiếng Hàn, trạng thái im lặng không nói gì, kiểu câm lặng là 묵묵부답 (默默不答, mặc mặc bất đáp), hay là 묵묵무언 (默默無言, mặc mặc vô ngôn). Có vài người dùng là 묵묵무답 (mặc mặc vô đáp), tuy không sai nghĩa nhưng nghe nó ngang.

Dương Chính Chức