Ta đã giấu người đời...

Ta đã giấu người đời...
Dạo này thấy nhiều người đăng bản dịch tiếng Việt bài "Wie schändlich du gehandelt" (Anh đã giấu người đời) của nhà thơ Heinrich Heine. Anh đã giấu người đời, Chuyện em ăn ở bạc,

(Ảnh: Lan Phương)Ta đã giấu người đời... 

(Dương Chính Chức)


Dạo này thấy nhiều người đăng bản dịch tiếng Việt bài  "Wie schändlich du gehandelt" (Anh đã giấu người đời) của nhà thơ Heinrich Heine. 


Anh đã giấu người đời,

Chuyện em ăn ở bạc,

Anh ra tận biển khơi,

Kể cho tôm cá biết.


Giữ cho em tiếng tốt,

Chỉ ở nơi đất liền,

Cả đại dương vô tận,

Biết nỗi nhục của em!


Đây là bản dịch tiếng Việt của dịch giả Quang Chiến. Một bản dịch hay. Có điều, chưa rõ là bản gốc tiếng Đức có phân vai rõ Anh và Em không hay bởi tại tác giả và người dịch đều là nam nên mới đặt ngôi như thế, chứ có khi lại là "Em đã giấu loài người, chuyện anh ăn ở bạc" ấy chứ.


Bản gốc

------


Wie schändlich du gehandelt,

Ich hab es den Menschen verhehlet,

Und bin hinausgefahren aufs Meer,

Und hab es den Fischen erzählet.


Ich laß dir den guten Namen

Nur auf dem festen Lande;

Aber im ganzen Ozean

Weiß man von deiner Schande.


Bài này kể về tâm sự của một người, sau thời gian kết hôn mới thấy các tật xấu của bạn đời, lòng rất bức xúc. Nhưng để giữ hạnh phúc, giữ thể diện cho bạn đời, họ đã không ngôi lê đôi mách, kể lể với thiên hạ. Và để giải tỏa bức xúc, họ lần mò ra ngoài đại dương bao la kia và nói cho lũ cá vô tri nghe. Thế là nhẹ lòng (nghe giống như việc có ông đào một cái hố sâu rồi ngày ngày chõ xuống kể lể tật xấu của vợ vậy ).


Cách xử lý thật bao dung, và sáng suốt. Ai chả có tật xấu, quan trọng là bạn đời ứng xử với nó như thế nào thôi.


Nhân tiện giới thiệu một bản dịch tiếng Hàn. Bản này cũng không thấy phân ngôi anh - em gì.


네 행동이 얼마나 치사했는지

나는 사람들에게 숨겨왔다

대신 나는 바다로 나가

물고기등에게 들려주었다


내 너의  그 잘난 이름을

육지에서는 허락하마

하지만 저 넓은 바다에서는

네 치사함을 모르는 자 없으리라


(Bản dịch của trang 시적방랑)