Chuyện cổ Tây Hồ

Chuyện cổ Tây Hồ
Trâu vàng đã đến từ đâu mà vùng nát đất thành câu chuyện dài Nhà nào sinh đủ mười trai hợp lòng hợp sức hợp tài ...kéo lên Đồn rằng ở làng Tứ Liên


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

CHUYỆN CỔ TÂY HỒ

(Nguyễn Văn Thông)

 

Trâu vàng đã đến từ đâu

mà vùng nát đất thành câu chuyện dài

Nhà nào sinh đủ mười trai

hợp lòng hợp sức hợp tài ...kéo lên

Đồn rằng ở làng Tứ Liên

có bà đẻ chín nuôi thêm một người

Kéo Trâu lên mặt nước rồi

chàng con nuôi bỗng thốt lời đòi chia...

Thế là dây đứt Trâu lìa

mất tăm dưới đáy hồ kia đến giờ...

 

—--

* Hồ Tây còn có tên là hồ Kim Ngưu