Thương

Thương
Vũ trụ thương trái đất quay Tới lui chẵn lẻ mà xoay vòng tròn Cây thương khe suối núi non Vút cao trăm tuổi vẫn còn xum xuê


(Ảnh: Hà Kim Nga)


Vũ trụ thương trái đất quay

Tới lui chẵn lẻ mà xoay vòng tròn

Cây thương khe suối núi non

Vút cao trăm tuổi vẫn còn xum xuê


Biển thương tôm cá đi về

Nón mê thương kiếp nón mê che đầu

Dòng sông thương mấy nhịp cầu

Nhà ga thương tiếng còi tầu rời ga


Đồng gần thương cánh đồng xa

Tơ trời mảnh buộc duyên ta vào mình

Chim trời thương biếc trời xanh

Chúng sinh thương kiếp chúng sinh đau buồn 


Cánh chuồn thương mỏng cánh chuồn

Đến như hổ báo còn thương con mình

Thiện lương để giữ hòa bình

Đưa nhân loại sống trong tình yêu thương 


Bao dung thương kiếp nhún nhường 

Người yêu người buộc con đường hết cong

Nhớ thương ai mới chờ mong

Yêu ai người mới ngủ trong tim người 


Người yêu em đã là tôi 

Trên đầu sẽ có bầu trời chở che

Mẻ chua thương sấu thương me

Thương hè lảnh lót tiếng ve gọi tình


Mênh mông đất nước mong manh

Trời nuôi vạn vật bằng tình yêu thương 

Nhân sinh đi giữa vô thường 

Đường nào cũng nối con đường nối nhau…


Nguyễn Quốc Văn