Cập nhật con mèo

Cập nhật con mèo
Thế là cả chỗ hạt Phần từ chiều đến giờ Vẫn còn nguyên cả bát Mèo vẫn chưa dám rờ! Chắc vì nó quá sợ? Lũ mèo sống xung quanh Cậy "gần nhà" nên giở


(Ảnh: Đỗ Ngọc)


CẬP NHẬT CON MÈO

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Thế là cả chỗ hạt

Phần từ chiều đến giờ

Vẫn còn nguyên cả bát

Mèo vẫn chưa dám rờ!

 

Chắc vì nó quá sợ?

Lũ mèo sống xung quanh

Cậy "gần nhà" nên giở

Thói xấu tính đành hanh...

 

Thật bất công cho nó

Con mèo mà tôi thương

Bát hạt còn nguyên đó

Tổ béo "ngưu ma vương"!

 

Tôi cũng đành chịu vậy

Trước vương quốc vô hình

Vô tình con mèo ấy

Không còn "giấy thông hành"...