Điều quan trọng

Điều quan trọng
Khi lớn ta nhận thấy Không quan trọng bạn nhiều Những người bạn thật sự Mới quan trọng hơn nhiều!

(Ảnh: Kim Anh)

ĐIỀU QUAN TRỌNG

 

 

Khi lớn ta nhận thấy

Không quan trọng bạn nhiều

Những người bạn thật sự

Mới quan trọng hơn nhiều!

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch

Nguyên tác tiếng Anh:
 

As we grow up, we realize it becomes less important to have more friends and more important to have real friends.