Được mất

Được mất
Mất đi cái buồn bực Là được một niềm vui Mất đi chút ngậm ngùi Sẽ được nhiều thanh thản Mất đi điều vô cảm Là được tình yêu thương Mất đi ngã ba đường Lại được về một hướng

(Ảnh: Xuân Nguyễn)

--------------------------

ĐƯỢC MẤT

(Nguyễn Minh Tâm)


Mất đi cái buồn bực

Là được một niềm vui

Mất đi chút ngậm ngùi

Sẽ được nhiều thanh thản


Mất đi điều vô cảm

Là được tình yêu thương

Mất đi ngã ba đường

Lại được về một hướng


Mất đi cái tinh tướng

Ta sẽ được khiêm nhường

Còn dở dở ương ương

Chả được gì, mất sạch


Đọc vài ba trang sách

Tóm gọn lại mấy câu

Cho nó mát cái đầu

Cứ như đang bốc lửa


Chỉ điều này nên nhớ

Là chớ mất niềm tin

Bởi vì thế cho nên

Là mất đi tất cả…