Ghép cho vui

Ghép cho vui
Phiên tòa đang vào cuộc đua TRANH LUẬN lý từng bên đã rõ rành Buộc - Gỡ tha hồ thi nhau ĐỐI ĐÁP rõ làm sao tỏ ngọn ngành

(Ảnh: Xuân Nguyễn)


GHÉP CHO VUI

(Nguyễn Minh Tâm)


Phiên tòa đang vào cuộc đua TRANH
LUẬN lý từng bên đã rõ rành
Buộc - Gỡ tha hồ thi nhau ĐỐI
ĐÁP rõ làm sao tỏ ngọn ngành

Tòa ngồi phán xét phải tìm CÔNG
LÝ để nhân gian được thỏa lòng
Nhưng bởi sự đời nên có CHỈ
ĐẠO người đau nỗi viển cùng vông

Canh cánh trong lòng câu ÁN TẠI
HỒ SƠ đã sẵn có gì đâu
Luật sĩ cũng đành cam LỰC BẤT
TÒNG TÂM sương nhuốm bạc trắng đầu...