Gió bấc

Gió bấc
Gió từ bắc đổ xuống nam Gió luồn qua ải, cắt ngang sông Hồng Ẩn trong từng lỗ chân lông Rét chia cóng buốt chân ông tay bàGió từ bắc đổ xuống nam
Gió luồn qua ải, cắt ngang sông Hồng
Ẩn trong từng lỗ chân lông
Rét chia cóng buốt chân ông tay bà

Tím bầm môi tái thịt da
Trẻ con xỏ tất đến ba đôi liền
Gió ù ù thổi qua hiên
Tháng Chạp gió lạnh hơn miền gió sinh

Mặt gió không lạ mà quen
Vợ chồng trẻ giở áo len ra dùng
Men theo đồi núi trập trùng
Bao cơn gió cõng mưa phùn vào đông

Ai còn nhớ rách áo bông
Cây kim gió bấc chạm lưng giữa chừng
Tự dưng mơ gặp người dưng
Cái sàn lửa bếp bập bùng bóng nhau

Le le bay trắng hoa lau
Sông lăn tăn nước ướt màu mắt xanh
Nụ đào em chạm vào anh
Khẽ khàng tay gió chạm cành hoa mai…


Nguyễn Quốc Văn