Gửi Noọng

Gửi Noọng
Gửi lòng qua tiếng pý Nghe thấy không, noọng ơi !.. Mặt trời xua sương rơi Nắng hồng thơm đôi má Xuân ngượng ngùng hoa lá Tay thon noọng chăm rừng


 

GỬI NOỌNG 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

 

Gửi lòng qua tiếng pý 

Nghe thấy không, noọng ơi !..

Mặt trời xua sương rơi 

Nắng hồng thơm đôi má 

Xuân ngượng ngùng hoa lá 

Tay thon noọng chăm rừng  

Họa mi thẹn ngập ngừng 

Chim chập đôi câu pý 

Vớt suối hoa hoan hỷ 

Cây rừng nghiêng thẫn thờ 

Trai mường Trời ngẩn ngơ! 

 

Đường tình dẫu mấy xa 

Yêu rồi cây kết hoa 

Trái thơm mùa giãn nở 

Duyên vịn vào nỗi nhớ  

Noọng dựa bờ vai anh

Một mai Xuân an lành, 

 

Chín bậc cầu thang gỗ 

Gót thon gieo bỡ ngỡ 

Thương nhau rồi sẽ quen 

Xôi ngô  ủ chờ men 

Ướp hồn vào câu Lượn 

Ới noọng ơi, noọng ơi! 

 

Nguyễn Đình Bầu

_________

(*) một lần xem hát “Nàng Ới” dân ca Tày