Hỏi

Hỏi
Bao nhiêu nước mắt đã rơi Gửi câu hỏi ấy lên trời sáng nay Lời ta rơi xuống đất dày Mặn như nước mắt thấm đầy oan khiên.

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)HỎI

(Nguyễn Minh Tâm)


Bao nhiêu nước mắt đã rơi

Gửi câu hỏi ấy lên trời sáng nay

Lời ta rơi xuống đất dày

Mặn như nước mắt thấm đầy oan khiên.