Không còn người giữ lửa

Không còn người giữ lửa
Lý do gia đình tôi Không còn như trước nữa Bởi đã chôn mất người Đã từng luôn giữ lửa Cho gia đình bên nhau

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)KHÔNG CÒN NGƯỜI GIỮ LỬA

 

 

Lý do gia đình tôi

Không còn như trước nữa 

Bởi đã chôn mất người

Đã từng luôn giữ lửa

Cho gia đình bên nhau

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch

Nguyên tác tiếng Anh

 

The reason why our families 

are not the same anymore, 

is because we buried 

the ones who used to keep 

the family together.