Khúc then Hè

Khúc then Hè
Tử quy mài giọng gọi hè đỗ quyên trổ đỏ tiếng ve mở rừng Suối nguồn đầy ầng ậng thung thả cuống hoa lá tình rừng trôi xuôi

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

KHÚC THEN HÈ 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

 

Tử quy mài giọng gọi hè

đỗ quyên trổ đỏ tiếng ve mở rừng

Suối nguồn đầy ầng ậng thung

thả cuống hoa lá tình rừng trôi xuôi 

 

Cọn nước hối hả múc trời

cối nương gạo nếp đồ xôi vào hè

Nõn ngần lưng tắm rừng che

lá xanh nhuộm sắc chiều hè dậu phên 

 

Có lên xứ Bắc thì lên

Homestay noọng tặng khúc Then “Đợi nàng”*! 

 

—------

(*) Bài dân ca nổi tiếng của dân tộc Tày, Nùng, Thái.