Ký ức...

Ký ức...
Lãng đãng, mu mơ góp cánh tàn hoa phượng Ký ức hạ về thăm thẳm tiếng ve ngân Suốt cuộc đời dạo bước với gian truân Bốn mươi năm nối hai đầu thế kỷ


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)

KÝ ỨC....

(Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch)


Lãng đãng, mu mơ góp cánh tàn hoa phượng

Ký ức hạ về thăm thẳm tiếng ve ngân

Suốt cuộc đời dạo bước với gian truân

Bốn mươi năm nối hai đầu thế kỷ 


Bạn và tôi bao đêm dài mộng mị

Ôm chuyện xưa như mấy gã đồ gàn

Kề tai nhau câu chuyện cũ miên man

Ôn kỷ niệm giữa trăm ngàn bão tố...


Ừ bạn nhỉ, có chi mô mà sợ...?

Cuộc đời nào chẳng có chút dở dang

Tàn cuộc rồi ta quên tiếng thở than 

Thân cát bụi trả về cho cát bụi...


Có lẽ thế nhân tình như không tuổi

Tra lắm rồi nhưng vẫn cứ  tau mi...

Dẫu lắm thằng chọn lắm lối đường đi

Nhưng ký ức vẫn thầm thì nhắc nhở


Ừ bựa ni nỏ phải là ngay nớ

Ta bồn chồn trong nỗi nhớ vô biên

Lại quay về trong ký ức triền miên

Đám trẻ tru đếm mùa hoa phượng cũ....

  

Ngày 06/07/2022

* Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp PTTH, những ký ức không thể nào quên… Xin cảm ơn tất cả...