Lời khuyên

Lời khuyên
Kiếm người đàn bà tốt Thật là khó thời nay Bạn phải trộm cô ấy Từ đàn ông kiểu này: Người không biết giá trị Người mình có trong tay...

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


LỜI KHUYÊN

 

Kiếm người đàn bà tốt

Thật là khó thời nay

Bạn phải trộm cô ấy

Từ đàn ông kiểu này:

Người không biết giá trị

Người mình có trong tay...

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch