Nắng mới

Nắng mới
Cây vườn đứng sững trong nắng mới, Xơ xác Đông qua, cỏ héo tàn. Vắng lặng mênh mông, tràn ngập nắng. Vườn không chồi lộc đón xuân sang.

(Ảnh: Lam Châu)

NẮNG MỚI
(Bùi Đại Dũng)

 

Cây vườn đứng sững trong nắng mới,

Xơ xác Đông qua, cỏ héo tàn.

Vắng lặng mênh mông, tràn ngập nắng.

Vườn không chồi lộc đón xuân sang.