Ông và cháu

Ông và cháu
Ông dắt chúng cháu đi Thăm vườn cây ơn Bác Mái đầu ông trắng bạc Thấp thoáng giữa màu xanh Trái bưởi tươi màu nắng Trái mít thơm ngọt lành Quả dứa lên hương mật Cứ vây tròn xung quanh


Ông dắt chúng cháu đi

Thăm vườn cây ơn Bác

Mái đầu ông trắng bạc

Thấp thoáng giữa màu xanh

Trái bưởi tươi màu nắng

Trái mít thơm ngọt lành

Quả dứa lên hương mật

Cứ vây tròn xung quanh

Chúng cháu níu tay ông

Chẳng muốn rời một bước

Như quả níu vào cành

Xum xuê vườn sau trước


Vườn là một bức tranh

Ông cháu mình ở giữa

Tóc ông còn bạc nữa

Cho vườn ngày càng xanh

Nếu vườn là bức tranh

Ông là người họa sĩ


Quảng Nạp, hè 1978

Lã Thị Bắc Lý

Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình