Thơ mùa đông

Thơ mùa đông
Bảo nhau mượn Bút của Thời Xưa Để viết thơ mùa đông Hà Nội Hàng lộc vừng đang kỳ thay áo mới Tháp Rùa lung linh soi bóng mặt hồ Mới đầu đông cái lạnh chỉ se se


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)

THƠ MÙA ĐÔNG

(Nguyễn Văn Thông)


Bảo nhau mượn Bút của Thời Xưa

Để viết thơ mùa đông Hà Nội

Hàng lộc vừng đang kỳ thay áo mới

Tháp Rùa lung linh soi bóng mặt hồ


Mới đầu đông cái lạnh chỉ se se

Vừa đủ để xích nhau một chút

Xin trả lại Đài Nghiên Tháp Bút

Để còn dạo bước với đam mê