Xa xăm

Xa xăm
Xa xăm à Nhớ xa xăm khôn tả Lạnh thấu tim Xa xăm gió một mình Nắng cũng lạnh Một mùa đông gần lắm Khó mà quên Dù em xa cách anh

(Ảnh: Kim Anh)


XA XĂM
(Nguyễn Quốc Văn)

 


Xa xăm à

Nhớ xa xăm khôn tả 

Lạnh thấu tim 

Xa xăm gió một mình


Nắng cũng lạnh 

Một mùa đông gần lắm 

Khó mà quên

Dù em xa cách anh 


Xa xăm nắng

Xa xăm mưa xa vắng

Ta già đi

Chỉ non dại mối tình


Anh giữ mãi

Cho xa xăm cay đắng

Ơi xa xăm

Xa xót lắm tương lai


Ơi xa xăm

Một ngày nao trở lại

Mắt ban mai

Tóc bạc lẫn vào xanh…