Tản mạn về quan hệ

Tản mạn về quan hệ
Lòng người mà nát tan thì khó lành lại lắm. Kính thì dễ vỡ, đã vỡ thì phải vứt bỏ bởi mảnh vỡ vương vãi xung quanh có thể còn làm tổn thương người khác. Vậy mà lòng con người ta còn mong manh hơn kính kia. Chỉ cần một va chạm nhỏ, kính sẽ vỡ, cũng thế, một câu nói gây phiền lòng cũng có thể làm đổ vỡ một mối quan hệ của con người.


(Ảnh: Pexels)

 

Mối quan hệ tốt đẹp

 

Lòng người mà nát tan thì khó lành lại lắm. Kính thì dễ vỡ, đã vỡ thì phải vứt bỏ bởi mảnh vỡ vương vãi xung quanh có thể còn làm tổn thương người khác. Vậy mà lòng con người ta còn mong manh hơn kính kia. Chỉ cần một va chạm nhỏ, kính sẽ vỡ, cũng thế, một câu nói gây phiền lòng cũng có thể làm đổ vỡ một mối quan hệ của con người.
 

Như những mảnh kính vỡ kia, khi lòng ta đã bị tổn thương rồi, nó cũng có thể gây tổn thương cho mọi người xung quanh.

Bởi vậy, nếu quan hệ con người với nhau mà có thể bị tan vỡ như mảnh kính kia thì ta nhất định phải lưu ý để tránh gây tổn thương cho người khác.
 

Không có quan hệ nào không thể đổ vỡ.
 

Mối quan hệ đẹp được tạo bởi tình yêu và thấu hiểu, mối quan hệ êm ái được tạo bởi nụ cười, mối quan hệ tốt lành được duy trì bởi lòng tin, sự quan tâm và lòng tốt dành cho nhau.
 

Quan hệ không tự tốt lên. Hai bên đều phải cố gắng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp bằng sự quan tâm ấm áp. Như hôm nay, Bạn hãy thử nhìn quanh xem, nếu có ai ta quen, hay bạn ta vì ta mà thiệt thòi thì hãy Bạn mở rộng lòng mà đón họ.

Đời vì thế hẳn sẽ tươi sáng hơn. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ những lời nói ta dành cho nhau

 

Chuyển ngữ: Dương Chính Chức

Nguyên tác tiếng Hàn

 

아름다운 관계

 

사람의 마음 역시 깨어져 버리면 회복이 어렵습니다.

유리는 쉽게 깨지고 깨지면 못쓰게 되고 깨진 조각은 주위를 어지렵혀 사람을 다치게도 합니다.

그러나 이 유리보다 더 약한것이 바로 사람의 마음입니다.

조그만 충격에도 유리가 깨어져 버리듯 서운한 말 한 마디에 사람들의 관계가 무너져 내리기도

합니다.

그리고 상처 입은 마음은 유리조각 처럼 주위의 사람들에게 상처를 줄 수 있습니다

이처럼 사람들의 관계가 유리처럼 깨진다면

또 다른 상처를 만들기에 조심해서 다루지

않으면 안 됩니다.

절대 깨지지 않는 관계란 없습니다.

아름다운 관계는 사랑과 이해에 의해서 만들어지고 부드러운 관계는 미소를 통해 만들어지며 좋은 관계는 신뢰와 관심 그리고 배려에 의해 유지 되는 것입니다.

관계는 저절로 좋아지지 않습니다.

뜨거운 관심 속에 좋은 관계를 유지 할 수 있도록서로 노력 해야 겠습니다.

오늘 같은날 주변을 한 번 둘러 보세요 혹여 나로 인해 아파 할 지인이나 벗들이 있다면 마음의 문을 열고 받아 들여 보세요.

세상이 밝게 보일 것입니다.

모든 관계는 말투에서 시작 된다.