Hảo sự đa ma

Hảo sự đa ma
Hôm nay mùng Bốn rồi vẫn thấy nhiều người đến Chùa, tay hoa, tay hương... Nghĩ cũng hay nhỉ? Phật Thích Ca, Chúa Giê-su vĩ đại nhường ấy, Phật giáo, Công giáo ngày nay phát triển chính thống, quy mô nhường ấy vậy mà ở thời kỳ bắt đầu vẫn bị đả kích, hãm hại và bị coi là tà dị. 

HẢO SỰ ĐA MA

(Dương Chính Chức)


Hôm nay mùng Bốn rồi vẫn thấy nhiều người đến Chùa, tay hoa, tay hương... 


Nghĩ cũng hay nhỉ? Phật Thích Ca, Chúa Giê-su vĩ đại nhường ấy, Phật giáo, Công giáo ngày nay phát triển chính thống, quy mô nhường ấy vậy mà ở thời kỳ bắt đầu vẫn bị đả kích, hãm hại và bị coi là tà dị. Đọc lịch sử mới thấy Đức Thích Ca, Đức Giê-su chịu khổ vì bị phỉ báng, hãm hại nhiều thế nào. Hồi ấy, các cụ ấy vì khổ quá mà buông Nhẫn, bỏ cuộc thì chả hiểu nhân loại hiện nay sẽ thế nào.


Có câu Hảo sự đa ma (好事多魔, 호사다마), hay vạn sự khởi đầu nan (万事开头难, 만사개두난). Việc gì tốt xuất hiện cũng bị cản phá, gặp nhiều trắc trở (좋은 일에는 흔히 방해되는 일이 많고 어떤 일이든지 시작하기가 어렵다). Hồi đó mà xã hội Ấn Độ nhất quyết tin Phật Thích Ca là tà, Bà La Môn là chính thì chắc Phật giáo không ra đời bởi đã bị diệt ngay từ đầu. 


Tôn giáo, tín ngưỡng, hay sự tu tập mới ra đời đều có nguyên cớ. Cái mới bị cái cũ, cái đang có chê bai, kỳ thị, đánh cho đổ là chuyện bình thường. Ta thì cứ nên nhẫn nại, đừng kết luận chính, tà vội mà hãy tìm xem những cái mới ấy có tiếp cận với tính Chân không, có tính trừng Ác khuyến Thiện không, có tư tưởng vị nhân sinh không, lối tu tập ấy có hiệu quả không, có hại gì không...biết đâu sau này cái mới ấy lại là cái chính thông thì sao... 


Cá nhân chúng ta cũng thế. Ta mà bắt đầu việc gì tốt y rằng có kẻ phá ngang bằng mọi cách như dèm pha, cản trở, thậm chí hãm hại. Hay lúc đầu, chả ai tin cái ta đang làm là tốt, hay có tin thì cũng chả tin ta sẽ làm được. Ta mà nản, bỏ cuộc là hợp ý của họ. Thấy tự tin là đúng, là làm được thì cứ làm thôi, lấy kết quả chứng minh cho thiên hạ thấy, chả còn cách nào khác.