Ngày thầy thuốc Việt Nam

Ngày thầy thuốc Việt Nam
Ngày 27/02 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Luôn biết ơn các Thầy thuốc và những ai làm trong ngành Y. Trước nay, nhiều người nói Y Tổ của Việt Nam là Hải thượng Lãn ông Lê Hữu TrácNGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

(Dương Chính Chức)


Ngày 27/02 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Luôn biết ơn các Thầy thuốc và những ai làm trong ngành Y.


1. Trước nay, nhiều người nói Y Tổ của Việt Nam là Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác, nhưng không phải vậy. Y Tổ là cụ Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh (sinh 1330), thời nhà Trần, người nói câu "Nam dược trị Nam nhân" và  “Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”. Cụ Lê Hữu Trác sinh 1720, muộn hơn cụ Tuệ Tĩnh gần 500 năm lận.


Cụ Tuệ Tĩnh người Hải Dương, mất ở Trung Hoa. Cụ Lê Hữu Trác người Hưng Yên, sống từ 26 tuổi đến khi mất (1791) ở Trấn  Nghệ An, khu ấy nay là Hương Sơn, Hà Tĩnh.


2. Ngành y gọi là ngành cứu nhân, ngành giáo gọi là ngành độ thế. Tuy có việc này, việc kia nhưng thực tế thầy thuốc và thầy giáo đang đóng góp vai trò cực kỳ to lớn, quan trọng cho xã hội. Nếu hai ngành này có vấn đề tồn tại thì đó là bởi tại các cá nhân cụ thể.


3. Mình vẫn mong một ngày, chúng ta hãy dừng việc gọi thầy thuốc là "bác sĩ", một hệ quả sai từ chuyển ngữ sai. "Bác sĩ" là chuyển từ Doctor, tức Tiến sỹ sang. Các nước trong Hán ngữ quyển như Trung, Hàn, Triều, Nhật, Đài đều hiểu "bác sĩ" (博士, 박사) là tiến sĩ. Duy có Việt Nam sai.


(Hình được cho là của cụ Tuệ Tĩnh).