Ô phi lê lạc

Ô phi lê lạc
Ô phi lê lạc (Tiếng Hàn: 오비이락 ; tiếng Triều là 오비리락; tiếng Hán 烏飛梨落) với ô - quạ, phi - bay, lê - (quả) lê, lạc - rụng. Ô phi lê lạc nghĩa là "quạ bay lên, lê rụng xuống".Ô PHI LÊ LẠC


Ô phi lê lạc (Tiếng Hàn: 오비이락 ; tiếng Triều là 오비리락; tiếng Hán 烏飛梨落) với ô - quạ, phi - bay, lê - (quả) lê, lạc - rụng. Ô phi lê lạc nghĩa là "quạ bay lên, lê rụng xuống".


Câu này ý rằng con quạ bay lên đúng lúc quả lê rụng xuống và quạ bị đổ cho là làm rụng lê trong khi quạ bay lên và lê rụng xuống là 2 sự việc ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc, không liên quan gì đến nhau; chẳng qua bởi do người nhìn, bởi tại người suy mà thôi.


Trong tiếng Việt có câu tương đối giống: Tình ngay lý gian.


Đừng tin ngay cái ta thấy, cái ta nghe, cần suy xét kỹ mọi phía, tránh hồ đồ, làm khó người khác.