• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Cafe và Tình yêu

Thứ tư - 29/04/2020 14:48

 


Lời hay (좋은 글) có liệt kê vài điểm giống nhau giữa Cafe và Tình yêu. Cũng là chung chung vậy thôi, chứ có thể mỗi người lại có cách so sánh riêng. Chung chung nhưng cũng rất có lý. Vẫn chưa biết tác giả những dòng này là ai. 


Cafe và Tình yêu có nhiều điểm giống nhau. 


Đầu tiên phải nhắc đến là cả cafe và tình yêu đều phải nóng mới tốt. 
 

Bạn đã uống cafe nguội ngắt bao giờ chưa? Một mùi tanh tanh, một vị ngang ngang. Bạn đã bao giờ thử cảm giác một tình yêu nguội lạnh chưa? Một ánh mắt lạnh lẽo, một cảm giác ghê ghê.


Thật hạnh phúc nếu Bạn có thể giữ nhiệt độ tùy ý đối với cafe và tình yêu, nhưng thời gian thì lại không giúp giữ nhiệt cho cả cafe và tình yêu của Bạn. Ừ, thì tất nhiên thi thoảng ta có thể hâm nóng, nhưng sao bằng vị thuở ban đầu được. Nhưng cũng phải nhớ rằng cafe nóng quá sẽ làm bỏng môi, tình yêu nóng quá cũng sẽ làm bỏng con tim. 


Điều thứ hai giống là cafe và tình yêu đều cần phải thuần khiết. 


Bạn vẫn cho gì đó vào cafe để uống à? Ngoài tình yêu ra Bạn còn cần gì thêm chăng?


Cũng như có nhiều loại cafe trên thế gian này, cũng có đủ loại tình yêu trên đời này. Muốn ngọt nên cho thêm thứ này, thứ kia vào, nhưng ngọt quá thì đâu còn có thể thưởng thức nguyên vị của cafe nữa. Dù vị cafe nguyên chất có đắng nhưng Bạn cứ nên chỉ dùng cafe không thôi. Tình yêu cũng thế, muốn ngọt nên mong cái này, cầu cái kia, nhưng ngọt quá thì hết nguyên vị của tình yêu. Tình yêu thuần chất đôi lúc làm ta mệt mỏi, nhưng Bạn vẫn chỉ nên có một tình yêu thuần chất.


Điều giống thứ ba cần nói, đó là cả cafe, hay yêu, nhiều quá đều hại. 


Mỗi ngày Bạn uống mấy tách cafe? Bạn yêu mấy lần trong đời? Một tách cafe giúp ta có một ngày phấn chấn, nhưng nếu uống nhiều thì lại hại sức khỏe. Một lần yêu có thể khiến Bạn hạnh phúc, nhưng yêu nhiều lần sẽ làm cho Bạn kiệt sức.


Điều giống thứ tư là cafe và Tình yêu đều khiến Bạn khó ngủ. 


Bạn thèm cafe nhất khi nào? Thèm yêu nhất khi nào? Chả phải càng khuya càng thèm cafe, càng khuya càng muốn được yêu đó sao? Uống cafe muộn đêm trước sẽ khiến Bạn mất ngủ đêm nay, cũng như Bạn nhớ người ấy quá đâm cả đêm thao thức.


Điều thứ năm là cafe và tình yêu đều gây nghiện. 


Bạn đã bị nghiện cafe chưa? Đã bị nghiện yêu chưa? Cafe có cafein nên nó khiến Bạn không buông tay. Tình yêu có đam mê nên nó khiến Bạn chẳng thể dừng lòng.
 

Có điều, khi nghiện cafe rồi, Bạn sẽ dần quên mất vị tinh khiết, đậm đà của nó mà Bạn từng biết qua cái nhấp môi đầu tiên . Tình yêu cũng thế, khi nghiện rồi, đến khi nó đã trở thành một thứ tồn tại hằng ngày bên Bạn rồi, Bạn sẽ quên mất cái rung động, loạn nhịp thuở ban đầu. Nhưng nói vậy thôi, đã biết vị cafe và vị yêu rồi, bạn sẽ cần nó hơn thảy mọi thứ khác và sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.


Điều thứ sáu, đó là cả cafe hay tình yêu, ta sẽ rất cô đơn khi chỉ có một mình. 


Bạn uống cafe một mình bao giờ chưa? Yêu đơn phương bao giờ chưa? Uống cafe một mình, Bạn sẽ thấy cô đơn. Nhưng yêu đơn phương sẽ làm cho Bạn luôn đau trong tim. 


Cuối cùng, điều thứ bảy, cafe hay tình yêu đều rất khó đạt được nếu chỉ nỗ lực một lần.


Bạn uống cafe như thế nào? Yêu như thế nào? Dù thèm, Bạn cũng không thể một lần uống cạn một tách cafe nóng. Dù da diết, Bạn cũng không thể đạt được chỉ với yêu một lần. Phải nhẩn nha nhấp dần dần Bạn mới cảm nhận đầy đủ chân vị của hai thứ đó.


Cafe ngon nhất trên đời là cafe uống cùng người ta yêu. Và người hạnh phúc nhất trên đời là người được yêu người mình yêu.


Tách cafe Bạn uống cùng người ấy hôm nay thế nào?


Chuyển ngữ: Dương Chính Chức

Nguyên tác tiếng Hàn:


커피와 사랑은 닮았다.


- 첫번째, 커피도 사랑도 뜨거워야 제 맛입니다.

식어버린 커피를 마셔 본적이 있나요? 그 비릿한 내음 역겨운 맛. 식어버린 사랑을 느껴 본적이 있나요? 그 차가운 눈빛 역겨운 정...

커피도 사랑도 당신이 원하는 온도로만 유지된다면 정말 행복하겠지만 시간은 커피와 사랑의 온도를 유지시켜주지 않습니다.

뭐 때론 데울 수도 있겠지만 처음 같지 만은 않습니다.

그러나 커피가 너무 뜨거우면 입을 데일 수도 있고 사랑이 너무 뜨거우면 마음을 데일 수가 있습니다.

- 두번째, 커피도 사랑도 순수해야 한다.


 

커피에 무엇을 넣어 마시나요? 사랑 이외에 무엇을 바라나요? 

세상엔 온갖 종류의 커피가 있듯 세상엔 온갖 종류의 사랑이 있습니다. 달콤함을 원하기에 이것저것 넣어보지만 그 달콤함이 지나치면 커피의 참 맛을 느낄 수 없습니다. 순수한 커피가 가끔은 쓰게 느껴지더라도 당신은 오로지 커피만을 마신 겁니다.

사랑도 마찬가지 달콤함을 원하기에 이것저것 바래 보지만 그 달콤함이 지나치면 사랑의 맛을 느낄 수 없습니다. 순수한 사랑이 가끔은 힘들게 느껴지더라도 당신은 오로지 사랑만 한 겁니다.

- 세번째, 커피도 사랑도 지나치면 몸에 해롭다.

하루에 몇잔의 커피를 마시나요? 일생에 몇번의 사랑을 하나요? 

한잔의 커피는 그날의 기분을 새롭게 하지만 계속되는 커피는 몸에 해로울 수도 있습니다. 한번의 사랑은 당신을 행복하게 하지만 계속되는 사랑은 당신을 지치게 할 수도 있습니다.

- 네번째, 커피도 사랑도 잠을 이룰 수 없게 한다.

커피가 언제 그리워 지나요? 사랑은 언제 그리워 하나요? 늦

 밤이면 더욱 커피가 생각나고 늦은 밤이면 더욱 사랑이 그립지 않든가요?

밤늦은 시간에 마신 커피는 오늘 밤 당신을 잠 못들게 하듯이 사랑하는 이를 그리는 당신은 늦은 밤까지 잠을 이룰수가 없습니다.

- 다섯번째, 커피도 사랑도 중독된다.

커피에 중독되어 있나요? 사랑에 중독되어

있나요? 

커피엔 카페인이 들어 있어서 당신의 손을 놓지

못하게 하죠. 사랑엔 미련이 들어 있어서 당신의 마음을 놓지 못하게 하죠.

그리고 중독된 커피는 처음 당신이 커피를 입에

댔을때의 그 신선하고 그윽한 맛을 느낄 수 없듯이 중독된 사랑 또한 어느새 당신의 일상이 되어버려 그 설레이고 가슴 벅참을 느낄 수 없게 만든답니다.

하지만 커피와 사랑의 맛을 아는 당신은 그 무엇보다도 그들과 함께하는 시간이 행복하다는 것 또한 느낄 수 있죠.

- 여섯번째, 커피도 사랑도 혼자 할 때 가장 외롭다.

커피를 혼자 마셔 본적이 있나요? 사랑을 혼자 해

본적이 있나요?

혼자 마시는 커피는 당신에게 외로움을 전해주고

혼자 하는 사랑은 당신을 아프게 합니다.

마지막, 일곱번째, 커피도 사랑도 한번에 이루려고 해서는 안 된다.

커피를 어떻게 마시나요? 사랑을 어떻게 하나요?

마시고 싶다고 해서 뜨거운 커피를 들이켜 부을 수 없듯이 간절하다 해서 사랑을 한번에 이룰 수는 없습니다.

조금씩 천천히 그 맛을 음미할 때 만이 그 둘의 참 맛을 느낄수가 있습니다.

세상에서 가장 맛있는 커피는 사랑하는 이와

마시는 커피입니다. 그리고 세상에서 가장 행복한 사랑은 사랑하는 이와 함께하는 사랑입니다.

오늘 사랑하는이와 함께 따뜻한 커피한잔 어떠세요?

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.