• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Cuộc đời thảnh thơi

Thứ ba - 27/07/2021 21:55


(Ảnh: Pexels)

Cuộc đời thảnh thơi 


쉬어가는 삶 / 법정스님

Cuộc đời thảnh thơi /Sư Pháp Đính.

---- 


아무런 자취도 남기지 마라. 

편안한 발걸음으로 쉬어가라.

무엇에 집착하지 않는 마음으로 묵묵히 쉬면서 천천히 가라.

Đừng lưu dấu vết.

Thanh thản dừng chân 

Chẳng bám víu vào điều gì, cứ dừng rồi đi tiếp. 


오는 인연 막지 않고 가는 인연 붙잡지 말라.

놓으면 자유(自由)요, 집착함은 노예(奴隸)다.

이 세상에 빈손으로 와서 빈손으로 가는 인생이다.

Không tránh duyên đến, chẳng níu duyên đi

Buông bỏ là tự do, bám víu là khổ ải

Đến với đời tay trắng, rời cõi đời tay không.


짐을 내려놓고 쉬어라 쉼이 곧 수행(修行)이다.

쉼은 삶의 정지가 아니라, 삶의 중요한 부분이다.

쉼이 없는 삶은 삶이 아니라, 고역(苦役)일 뿐이다.

Đặt gánh nặng mà nghỉ, đấy chính là tu hành.

Dừng nghỉ không phải là chấm hết, mà là phần quan trọng của cuộc sống.

Sống mà không dừng nghỉ thì đâu phải là sống, mà chỉ là chuỗi khổ ải mà thôi. 


그릇은 빈 공간이 있어 그릇이 되는 이유다.

지친 몸을 쉬는 방(房)도 빈 공간을 이용하게 된다.

빈 것은 쓸모없는 것이 아니라, 삶에 꼭 필요한 것이다.

Chiếc bát có rỗng mới đúng là chiếc bát.

Căn phòng ta nghỉ cũng chính là khoảng trống đó thôi.

Khoảng trống không phải là vô dụng, mà là sự tất yếu của cuộc đời. 


삶의 빈공간 역시 그러하다.

그래서 쉼은 더욱 소중하다.

쉼은 삶을 더욱 살찌게 한다.

쉼은 삶을 더욱 빛나게 한다.

풍요와 자유를 함께 누려라.

Khoảng trống của cuộc đời vốn là thế.

Vậy nên sự ngưng nghỉ lại càng trân quý hơn.

Ngưng nghỉ giúp làm cho cuộc sống thêm đủ đầy

Ngưng nghỉ giúp làm cuộc sống thêm bừng sáng

Và cho ta thêm dư giả, thêm tự do 


쉼이란 놓음이다.

마음이 해방되는 것이다.

마음으로 벗어나 쉬는 것이다.

Ngưng nghỉ là buông bỏ

Là Tâm được tự do

Là Tâm giúp phá chấp. 


그래서 쉼은 중요한 삶이다.

오는 인연 막지 않는 삶이요.

가는 인연 잡지 않는 삶이다.

Nên dừng nghỉ là phần quan trọng của cuộc đời

Và là sống không né Duyên

Cũng là sống không níu Duyên 


시비(是非)가 끊어진 자리 마음으로 탓할 게 없고, 마음으로 낯을 가릴 게 없는 그런 자리의 쉼이다.

Tâm không còn thị phi, là ta được thảnh thơi, chẳng còn phiền não che lấp tầm nhìn. 


이 세상에서 영원한 것은 아무 것도 없다.

인생도 잠시 쉬어갈 뿐이다.  

쉬어가는, 여유있는 넉넉한 삶을 사유하며...

Thế gian này chẳng có gì là thường hằng

Và cuộc đời này cũng chỉ là một lúc dừng chân

Hãy cứ sống một cuộc đời có nghỉ ngơi, có thảnh thơi... 


무소유의 삶과 침묵 中  (trích trong Cuộc sống vô sở hữu và Trầm mặc).

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.