• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Mọi sự đều có lúc

Thứ tư - 13/05/2020 09:20

 


 

Cuộc sống, ta có thể nói nó là tập hợp của sự hỗn độn, bất định; nhưng cũng có thể nói nó là tự nhiên, vô thường. Về cơ bản, mọi sự trong tự nhiên vận hành theo lý lẽ riêng của nó, chỉ là ta không hiểu thôi. Hiểu thì sẽ thấy bất định, vô thường ấy mới là thường hằng. Lời hay (좋은 글) có mấy câu vu vơ về cái gọi là "lúc này lúc kia" ấy.Mọi sự đều có "lúc" của nó.  Đời con người ta vốn có sinh có tử; có lúc gieo, lúc gặt; có lúc giết bỏ, lại khi cứu rỗi; có lúc đập bỏ, có khi xây lại; lúc cười lúc khóc; có lúc đau thương, có khi nhảy múa. Có lúc vất đá giữa đường, có khi lại nhặn gọn lại; lúc ôm ấp, lúc lại chả ấp ôm. Có lúc kiếm tìm, khi lại muốn buông; có lúc khắc ghi, có khi ném bỏ. Có lúc xé vụn, khi lại vá lành; lúc thì im lìm, khi thì luôn miệng; lúc thương chẳng hết, khi ghét chẳng dừng. Lúc chiến tranh, khi lại thái bình…


Chuyển ngữ: Dương Chính Chức

Nguyên tác tiếng Hàn:


모든 것에는 올바른 때가 있나니라


태어날 때와 죽을 때가 있으며 씨뿌릴 때와 거둬

들일 때가 있고 죽일 때와 살릴 때가 있으며 파괴할 때와 재건한 때가 울 때와 웃을 때가 있으며 비통해 할 때와 춤출 때가 있고

돌을 흐트러트릴 때와 돌을 주워 모을 때가 있으며 포옹할 때와 포옹하지 않을 때가 있고

찾으려고 할 때와 잃어버리려고 할 때가 있으며 간직할 때와 내어 던질 때가 있고

갈기갈기 찢을 때가 있는가 하면 다시 꿰매야 될때가 있고 침묵을 지킬 때와 이야기를 할 때가

있으며 사랑할 때와 증오할 때가 있고

전쟁할 때와 평화스러울 때가 있나니라


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.