• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Thiên sinh duyên phận

Thứ bảy - 17/10/2020 18:48

 

Liệu có ai đó sinh ra là để dành riêng cho ai đó không nhỉ? Dành riêng là họ sẽ tự đến với mình? Hay mình vẫn phải giành về? Lời hay (좋은 글) giới thiệu một tâm niệm của một người, người này có một lý giải khác về "thiên sinh duyên phận". Chỉ là lý giải cá nhân họ thôi.

 

Thiên sinh duyên phận

 

Chắc hẳn chúng ta đã nghe câu "thiên sinh duyên phận". Tôi tin là mọi người đều biết câu này.

Nhưng liệu đó có phải là "Thiên sinh duyên phận" mà Bạn đang nghĩ chăng?

Tôi hỏi lại Bạn một lần nữa. Chắc đúng là Bạn hiểu "Thiên sinh duyên phận" là gì chứ?

Đại đa số mọi người đều nói trơn mồm trơn miệng cái câu "thiên sinh duyên phận" nhưng không hiểu họ có rõ về nguồn gốc của câu nói đó hay không nữa.

Thời điểm mà Quý vị đang sống đây chính là nhất sinh (một kiếp). Nếu kiếp sau, Quý vị lại được sinh ra làm người thì đó là nhị sinh (hai kiếp). Thế thì thiên sinh chẳng phải là cả nghìn lần được tái sinh làm người hay sao?

Sinh ra cả nghìn kiếp làm người và cũng kết duyên cả nghìn kiếp ấy với một người, cái quan hệ ấy gọi là "thiên sinh duyên phận" (千生緣分) vậy.

Cái duyên phận cả nghìn kiếp sinh ngàn kiếp kết ấy chắc chắn có ý nghĩa sâu sắc hơn cái "thiên sinh duyên phận" theo ý là duyên phận trời cho (天生緣分).

Bạn thấy sao?

Tuy nhiên chẳng biết thế là rủi hay may khi chẳng có cách nào biết kiếp này là khởi đầu của ngàn kiếp hay đã đi đến kiếp thứ một ngàn rồi.

Người mà Bạn đang yêu đó sẽ là người Bạn sẽ lại gặp và yêu ở kiếp sau, hay chỉ là duyên tình có bấy nhiêu thôi.

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì Bạn sẽ thấy u uất trong lòng.

Bạn hãy nghĩ thế này đi.

Hãy nghĩ người Bạn đang yêu chính là người mà bạn luôn trân trọng và đã cùng họ trải qua mấy chục, mấy trăm kiếp rồi đi.

Và, tuy không biết chắc, nhưng biết đâu lỡ kiếp trước, hai người đã từng yêu nhau bằng một tình yêu thiết tha, đau khổ, và nếu vậy thì kiếp này, Bạn chẳng phải nên vì người ấy mà dâng hiến tất cả, chẳng hề tiếc nuối hay sao.

Lỡ đâu, vạn nhất lỡ đâu tại một kiếp đã qua nào đó, người đang ở bên cạnh Bạn đã từng hy sinh cả mạng sống của họ vì Bạn.

Hãy làm tất cả vì người yêu bên cạnh đi, đừng tiếc bất cứ điều gì!

 

Chuyển ngữ: Dương Chính Chức

Nguyên tác tiếng Hàn

 

천생연분

 

"천생연분"이란 말을 아세요? 물론 알고 계시다구요.

그럼 혹시 당신이 지금 알고 계시는 천생연분이 아닌지요?

자 그럼 이제 다시 여쭤볼께요. 천생연분을 알고 계시나요?

대부분의 사람들이 천생연분의 진짜 어원이 어디에서 유래되었는지 잘 알지 못한채 입에 오르내리고 있는건 아닌지 모르겠습니다.

여러분이 살고 있는 지금 이 시간이 바로 한 생 이랍니다. 여러분이 만약에 다음 생에 또다시 인간으로 태어나 살 수 있게 된다면 두 생 이구요. 그렇기 때문에 천생이라는 것은 사람으로 태어나 천번을 살아야 된다는 뜻이겠지요?

그렇게 천번의 생을 살아가면서 계속하여 인연을 맺게 되는 사이를 일컬어서 천생연분이라고 한답니다.

대부분의 사람들이 알고 이야기 하는 천생연분

하늘이 맺어준 인연보다는 천생연분 천생을 살면서 맺게되는 인연 이 말이 제게는 더 의미깊게 다가옵니다.

당신은 어떠세요?

하지만 불행인지 다행인지 우리는 지금 살아가고 있는 이 생이 천생의 시작인지 아님 천번째 생인지 도무지 알 수 있는 방법이 없답니다.

당신이 사랑하고 있는 그 누군가가 당신이 다음생에 만나서 다시 사랑하게 될 사람인지 그러한 인연의 사랑이 아닌지 결코 알 수가 없는 거지요.

그런 좋지않은 생각만 하게 된다면 당신은 곧 우울해 지는 마음을 느끼게 될 거예요

하지만 이렇게 한번 생각해 보세요.

지금 당신이 사랑하는 그 사람이 몇십 몇백생을 거듭하는 동안 만나온 바로 그 소중한 사람이라고

말입니다.

알 수는 없겠지만 만약 지난생을 사는 동안에 당신과 그 사람이 애절하고 아픈 사랑을 했었다면 이번 생에서는 그 사람을 위해서 아낌없이 모든것을 다 베풀어 주어야 하는거 아닐까요?

어쩌면 아주 어쩌면 지난 어느 생에서인가 지금 당신곁에 있는 그 사람이 당신을 위해 대신 목숨을 버렸는지도 모르니까요?

지금 사랑하고 있는 사람을 위해 모든 것을 다

주세요! 아낌없이!

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.