• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title
Ngưu đao cát kê

Ngưu đao cát kê

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 우도할계 (牛刀割鷄 - ngưu đao cát kê). Ở đây, ngưu - bò, đao - dao, cát - chặt, kê - gà. Câu này có nghĩa là lấy dao mổ bò để chặt gà (소 잡는 칼로 닭을 잡는다).

border
Chúng tâm thành thành

Chúng tâm thành thành

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 중심성성 (衆心成城 - chúng tâm thành thành). Ở đây, chúng -nhiều người, tâm - lòng, thành - trở nên, thành - thành trì. Câu này có nghĩa là tấm lòng nhiều người tụ lại sẽ thành thành trì (여러 사람의 마음이 성을 이룬다는 뜻).

border
Cải quá thiên thiện

Cải quá thiên thiện

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 개과천선(改過遷善 - cải quá thiên thiện). Ở đây, cải - sửa đổi, quá - sai lầm, thiên - di chuyển, thiện - tốt lành. Câu này có nghĩa là sửa đổi lỗi lầm trước đây, trở về làm người tốt

border
Long hổ tương bác

Long hổ tương bác

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 용호상박(龍虎相搏 - long hổ tương bác). Ở đây, long - rồng, hổ - hổ, tương - nhau, bác - vả/tát. Câu này có nghĩa là rồng và hổ vả nhau, đánh nhau.

border
Tả cố hữu miện

Tả cố hữu miện

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 좌고우면(左顧右眄 - tả cố hữu miện). Ở đây, tả - bên trái, hữu- bên phải, cố - ngoảnh lại nhìn, miện - liếc nhìn. Câu này có nghĩa là nhìn phải, nhìn trái trước khi quyết định làm điều gì.

border
Bão thống Tây Hà

Bão thống Tây Hà

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 포통서하 (抱痛西河 - bão thống Tây Hà). Ở đây, bão - ôm, thống - đau, Tây Hà là tên địa danh. Câu này có nghĩa là ôm nỗi đau ở Tây Hà.

border
Nhất tả thiên lý

Nhất tả thiên lý

Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 일사천리 (一瀉千里 - nhất tả thiên lý). Ở đây, nhất - một, tả - dòng chảy, thiên - nghìn, lý - dặm. Câu này có nghĩa là dòng nước, ào một cái chảy luôn nghìn dặm, ý nói việc gì đó được thực hiện, xử lý suôn xẻ,

border
1, 2, 3, ... 21 22 23  Trang sau
 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.