• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Sự thân dĩ hiếu - Ngày cha mẹ

Thứ ba - 22/02/2022 07:48

(Ngày Cha Mẹ)


Thành ngữ tiếng Hàn, Hán: 사친이효 (事親以孝 - sự thân dĩ hiếu). Ở đây, sự - việc, thân - song thân/bố mẹ, dĩ - lấy làm, hiếu - hiếu thảo.

Câu này có nghĩa là với những việc liên quan đến cha mẹ thì con cái cần lấy báo hiếu làm đầu.

Đây là một trong 5 việc người ở thế tục cần làm, hay còn gọi là Thế tục ngũ giới (세속오계-世俗五戒), gồm:

- 사군이충 (事君以忠 - sự quân dĩ trung), tức là coi trung thành là căn bản đối với vua (임금을 보살피고 섬김에 있어서 충성을 다함).

- 사친이효 (事親以孝 - sự thân dĩ hiếu), việc liên quan đến cha mẹ thì lấy hiếu làm đầu (부모님을 섬기고 모실때 효도로써 한다).

- 교우이신 (交友以信 - giao hữu dĩ tín), tức là với quan hệ bạn bè thì coi chữ tín làm đầu (친구를 사귐에 있어서 믿음으로써 사귄다).

- 임전무퇴 (臨戰無退 - lâm chiến vô thoái), tức là trong chiến đấu không có việc rút lui (싸움에 맞닥쳤을때에 물러남이 없다).

- 살생유택 (殺生有擇 sát sinh hữu trạch), tức là sát sinh thì cũng phải cân nhắc (살이있는 것을 죽일 때에는 가림이 있다).

 

Dương Chính Chức

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.