• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Đắc Đạo

Thứ năm - 03/02/2022 17:29


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


ĐẮC ĐẠO

(Dương Chính Chức dịch)


득 도

Đắc Đạo

-----


종이를 찢기는 쉽지만 붙이기 어렵듯, 인연도 찢기는 쉽지만 붙이긴 어렵습니다.

Giấy, xé thì dễ, dán lại mới khó. Cũng thế, nhân duyên, xé bỏ thì dễ, hàn gắn rất khó. 


마음을 닫고 입으로만 대화하는 건, 서랍을 닫고 물건을 꺼내려는 것과 같습니다.

Nói chuyện mà không mở lòng có khác gì muốn lấy đồ mà không mở ngăn bàn. 


살얼음의 유혹에 빠지면 죽듯이, 설익은 인연에 함부로 기대지 마십시오.

Giống như ta sẽ chết nếu sa vào băng mỏng, bạn đừng dựa bừa vào mối quan hệ còn chưa đủ chín. 


젓가락이 반찬 맛을 모르듯 생각으론 행복의 맛을 모릅니다.

Giống như đũa chẳng biết mùi vị món ăn, chỉ suy nghĩ thôi thì sẽ chẳng biết mùi vị của hạnh phúc. 


사랑은 행복의 밑천 미움은 불행의 밑천입니다.

Tình yêu là vốn liếng của hạnh phúc, Sân hận là vốn liếng của bất hạnh. 


무사(武士)는 칼에 죽고, 궁수(弓手) 는 활에 죽듯이, 혀는 말에 베이고 마음은 생각에 베입니다.

Giống như võ sĩ chết bởi đao kiếm, cung thủ chết bởi hòn tên, lưỡi sẽ bị đau bởi lời nói, lòng sẽ bị tổn thương bởi suy nghĩ. 


욕정에 취하면 육체가 즐겁고 사랑에 취하면 마음이 즐겁고 사람에 취하면 영혼이 즐겁습니다.

Say dục tình thì Thân khoái, say ái tình thì Tâm khoái, say người thì Hồn khoái. 


그 사람이 마냥 좋지만, 좋은 이유를 모른다면 그것은 숙명입니다.

Bạn thích người đó, nhưng nếu không rõ tại sao lại thích thì chắc là do bởi định mệnh rồi. 


한 방향으로 자면 어깨가 아프듯, 생각도 한편으로 계속 누르면 마음이 아픕니다.

Giống như nằm ngủ mãi một hướng thì vai đau, suy nghĩ mãi chỉ một chiều thì lòng đau. 


열 번 칭찬하는 것보다 한 번 욕하지 않는 게 훨씬 낫습니다.

Mười lần khen chẳng bằng một lần mắng. 


좌절은 "꺾여서 주저 앉는다"는 뜻입니다. 가령 가지가 꺾여도 나무 줄기에 접을 붙이면 살아나듯 의지가 꺾여도 용기라는 나무에 접을 붙이면 의지는 죽지 않고 다시 살아납니다.

Do dự chính là "sự khuỵu xuống". Nếu bẻ một cái cành, rồi lại ghép vào thân cây, nó sẽ sống. Cũng thế, dù cành "ý chí" có bị gãy, nhưng nếu ghép vào thân cây "dũng khí" thì ý chí đó sẽ không chết và sẽ hồi sinh. 


실패는 "실을 감는 도구"를 뜻하기도 합니다. 실타래에 실을 감을 때 엉키지 않고 성공적으로 감으려면 실패가 반드시 필요하듯 실패는 "성공의 도구"입니다.

Âm "sil-p'e" có nghĩa là "thất bại", nhưng cũng có nghĩa là "lõi quấn chỉ". Khi quấn chỉ, để chỉ không bị rối thì nhất định cần lõi quấn. Vậy nên "Sil-p'e" là công cụ để dẫn đến thành công./.

 

Từ khóa: giống như, suy nghĩ

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.