• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Bốn pháp nhân sinh

Thứ sáu - 03/06/2022 16:15

BỐN PHÁP NHÂN SINH

(Dương Chính Chức dịch)

 

인생의 4가지의 법칙

(Bốn pháp nhân sinh)

 

1. 제행무상(諸行無常 - chư hành vô thường) 


태어나는 것은 반드시 죽는다. 형태 있는 것은 반드시 소멸한다. 

Có sinh ắt có tử. Cái gì có hình tướng ắt sẽ bị diệt. 


나도 꼭 죽는다 라고 인정하고 세상을 살아라. 죽음을 감지하는 속도는 나이별로 다르다고 한다.

Hãy sống trong cõi đời này và xác định rằng Ta rồi cũng chết. Tùy vào độ tuổi mà mức độ cảm nhận về cái chết khác nhau. 


청년에게 죽음을 설파한들 자기 일 아니라고 팔짱을 끼지만 노인에게 죽음은 버스 정류장에서 차를 기다림과 같나니 종교, 부모, 남편, 아내, 누구도 그 길을 막을 수 없고, 대신 가지 못하며, 함께 가지 못한다. 


하루 하루, 촌음(寸陰)을 아끼고 후회 없는 삶을 사는 것, 이것이 죽음의 두려움을 극복하는 유일한 길이다.

Kẻ còn trẻ khỏe khoanh tay vô tư, coi cái chết chẳng phải việc của họ, người già thì coi việc chết tựa như đợi xe tại bến dừng, là con đường mà chẳng tôn giáo, cha mẹ, chồng, vợ hay ai có thể ngăn cản, là nơi chẳng ai đi thay, chẳng thể đi cùng, là cuộc sống mà ta chắt chiu mỗi ngày và gắng sống để không hối hận. Suy nghĩ vậy cũng chính là cách duy nhất để khắc phục cảm giác sợ chết.


2. 회자정리(會者定離, hội giả định ly)  


만나면 헤어짐이 세상사 법칙이요 진리이다.

Có tương phùng ắt có chia ly, đấy là quy tắc cuộc đời này rồi. 


사랑하는 사람, 일가친척, 남편, 부인, 자식, 명예, 부귀영화, 영원히 움켜쥐고 싶지만 하나 둘 모두 내 곁을 떠나간다.

Người ta yêu, người nhà thân thích, chồng, vợ, con cái, danh dự, phú quý vinh hoa và những thứ ta cứ muốn nắm mãi trong tay thì cuối cùng cũng cứ từng thứ rời ta mà đi. 


인생살이는 쉼 없는 연속적인 흐름인 줄 알아야 한다. 매달리고, 집착하고, 놓고 싶지 않는 그 마음이 바로 괴로움의 원인이며 만병의 시작이니, 마음을 새털같이 가볍게 하는 지혜가 필요하다.

Ta cần hiểu Sống là dòng chảy liên tục không ngừng. Thứ ta bám đuổi, ta chấp dính, thứ ta không muốn buông bỏ, chính cái tâm đấy là nguyên nhân của Khổ, là khởi nguồn vạn bệnh, ta cần có trí tuệ coi cái Tâm đó nhẹ tựa lông hồng.


3. 원증회고(怨憎會苦, Oán tăng hội khổ) 


미운 사람, 싫은 것, 바라지 않는 일..반드시 만나게 된다. 원수, 가해자, 아픔을 준 사람, 꼴도 보기 싫은 사람도 만나게 되며, 가난, 불행, 병고, 이별, 죽음 등 내가 피하고 싶은 것들이 나를 찾아온다.

Ta chắc chắn sẽ gặp người ta ghét, thứ ta không ưa, việc ta không mong muốn...Ta gặp kẻ thù, kẻ hại ta, kẻ làm ta đau đớn, kẻ ta chẳng muốn nhìn, rồi những thứ ta không mong như nghèo khó, bất hạnh, bệnh tật, ly biệt, cái chết...cũng tìm đến với ta. 


세상은 돈다. 빙글빙글... 주기적 사이클로...

Thế gian luôn vận động, hồi chuyển theo những chu kỳ... 


나도 자연의 일부인 만큼 사이클이 주기적으로 찾아온다. 이를 라이프 사이클(life cycle)이라한다. 현명하고 지혜롭고 매사에 긍정적인 사람은 능히 헤쳐 나가지만 우둔하고 어리석고 매사에 소극적인 사람은 그 파도에 휩쓸리나니 늘 마음을 비우고 베풀며 살아라.

Ta cũng chỉ là một phần của Tự nhiên và các hồi chuyển kia cũng đến với ta theo chu kỳ. Đấy gọi là Vòng đời. Ngư sáng suốt, trí tuệ, luôn tích cực với mọi sự luôn vượt qua, nhưng kẻ ngu, dốt, luôn tiêu cực với mọi sự thì bị cuốn vào những cơn sóng đó, thế nên chúng ta nên cần buông xả Tâm, vị tha mà sống. 


4. 구부득고(求不得苦, cầu bất đắc khổ) 


구하고자, 얻고자, 성공하고자, 행복하고자, 하지만 세상살이가 그렇게 만만치 않다.

Muốn cầu, muốn được, muốn thành công, muốn hạnh phúc nhưng thực tế cuộc sống lại chẳng dễ dàng gì. 


내가 마음먹은 대로 다 이루어지면 고통도 없고 좋으련만 모든 것은 유한적인데 비해 사람 욕심은 무한대이므로 아무리 퍼 부어도 채워지지 않는 항아리와 같다.

Nếu mọi sự đều như ý thì lòng ta chẳng khổ đau, nhưng mọi thứ đều hữu hạn trong khi ham muốn của con người ta như vô hạn nên dù có bồi đắp bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể làm đầy cái bình Tâm của con người. 


그러므로 욕심덩이 가득한 마음을 조금씩 덜어 비워가야 한다. 자꾸 덜어내고 가볍게 할 때.. 만족감, 행복감, 즐거움이 그를 따른다. 마치 형체를 따르는 그림자와 같이...

Vậy nên ta cần làm vơi dần cái Tâm tham của ta. Khi ta xa buông liên tục, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ có được các cảm giác hài lòng, hạnh phúc, vui vẻ. Nó luôn bên ta như bóng với hình vậy…


 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.