• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nhân tâm

Chủ nhật - 24/09/2023 15:49(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


NHÂN TÂM

 


Người hiểu thấu lòng người. Việc ấy vốn khó.

Tôi không biết rõ lòng mình, nhưng làm sao biết được lòng người?

Đến ta còn không hiểu lòng ta, sao hiểu được cả lòng người.

Một thế giới mà sự vô tình hạn hẹp hơn niềm tin. Bạn không thể biết được lòng nhau bởi vì bạn không thể tin tưởng nhau.


Thế gian này, nghi tâm vốn nhiều hơn tín tâm. Vì không tin nhau nên không hiểu lòng nhau.


Trước tiên bạn phải có một trái tim thật sự. Trước hết, cần phải có chân tâm.


Nếu tôi là giả, tôi là giả và nếu tôi là thật, tôi có thể là thật. Ta giả dối, người sẽ giả dối theo, ta thành tâm, người cũng sẽ thành tâm theo.


Người chiến thắng trái tim của một người có thể chiến thắng cả thế giới và người lay động tâm trí của một người có thể lay động cả thế giới.


Ai đắc được nhân tâm thì có được thiên hạ, ai lay chuyển được nhân tâm thì người đó xoay vần được thiên hạ.


Điều gì khiến trái tim của một người đàn ông?

Làm gì để đắc được nhân tâm?


Tiền không thể mua và quyền lực không thể mua.

Đó vốn là thứ không mua được bằng tiền, không đoạt được bằng quyền.


Trái tim là cách để đạt được bằng trái tim. Trái tim của một người đàn ông chỉ có được trái tim chân thành.


Dĩ tâm đắc tâm. Nhân tâm là thứ mà chỉ có thể dùng chân tâm để đắc mà thôi.


Dương Chính Chức dịch từ bản tiếng Hàn


사람의 마음

사람이 사람의 마음을 안다는 것. 그것은 어려운 일이다.

나의 마음도 잘 모르는데 어찌 남의 마음까지 알 수 있을까.

믿음보다는 불신의 골이 훨씬 깊은 세상. 서로가 믿지 못하기에 서로의 마음을 알 수가 없다.

먼저 진실된 마음을 가질 일이다.

내가 거짓되면 상대도 거짓되고 내가 진실되면 상대도 진실할 수 있다.

사람의 마음을 얻은 자가 세상을 얻을 수 있고 사람의 마음을 움직일 수 있는 자가 세상을 움직일 수 있다.

무엇으로 사람의 마음을 얻을까?

돈으로 살 수 없고 권력으로 빼앗을 수 없다.

마음은 마음으로 얻는 법. 사람의 마음은 오직 진실된 마음으로 얻을 수 있다.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.