• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title

Tửu lễ

Thứ tư - 18/01/2023 16:17TỬU LỄ

(Dương Chính Chức dịch)


술을 즐기는 삼식, 삼락, 삼금 삼례와 육 불문 

Uống rượu: tam thực, tam lạc, tam cấm và lục bất vấn

 

* 三食 세 가지를 먹어라. 

TAM THỰC- hãy dùng 2 thứ cùng rượu


1. 술을 먹되,

Tuy uống rượu

2. 안주와 같이 먹고,

Nhưng hãy ăn thức ăn

3. 밥까지 먹으라.

và nhớ ăn cả cơm.


* 三樂 세 가지를 즐겨라. 

TAM LẠC - hãy vui thú 3 thứ khi uống rượu 


1. 술과 안주 맛을 즐기고,

Hãy vui vẻ uống và nhắm

2. 대화를 즐기며,

Và hãy chuyện trò

3. 운치(분위기)를 즐겨라.

Rồi đắm chìm trong bầu không khí đó.


* 三禁 세 가지를 금하라. 

TAM CẤM -hãy đừng làm 3 thứ khi uống rượu 


1. 정치 이야기를 금하고,

Không nói chuyện chính trị

2. 종교 이야기를 금하며,

Không nói chuyện tôn giáo

3. 돈 자랑, 자식 자랑을 금하라.

Không khoe tiền bạc và khoe hiểu biết 


* 三禮 세 가지 예의는 지켜라. 

TAM LỄ - giữ 3 điều lễ nghi khi uống rượu 


1. 술을 적당히 권하고,

Mời rượu vừa phải

2. 말조심하고,

Cẩn trọng ngôn từ

3. 상대방의 기분을 생각하며 마셔라.

Uống phù hợp với tâm trạng của bạn rượu.


* 육불문(六不問) : 여섯 가지를 절때 묻지 마라!! 

LỤC BẤT VẤN - có 6 thứ không nên hỏi khi uống rượu 


1.가족 근황

특히 배우자 안부를 속속들이 묻지 말라.

Tình trạng gia đình.

Nhất là đừng hỏi về bạn đời của người ta nhiều quá 


2.경제 사정

빚쟁이 살림살이를 속속들이 묻지 말라.

Tình trạng kinh tế

Đừng hỏi quá sâu về gia cảnh của kẻ đang nợ nần. 


3.건강 상태

오랜 지병을 속속들이 묻지 말라.

Tình trạng sức khỏe

Biết họ bị bệnh đó lâu rồi thì hỏi ít thôi. 


4.친소 관계

친구들과의 우정을 속속들이 묻지 말라.

Quan hệ thân sơ

Đừng hỏi cặn kẽ về quan hệ bạn bè của người ta. 


5.정당 관련

여야(與野)와 피아(被我), 동지(同志)와

정적(政敵)을 속속들이 묻지 말라.

Đảng phái

Đừng hỏi lắm về cầm quyền đối lập và chuyện anh - tôi, về chuyện đồng chí hay đối thủ làm gì. 


6.과거 오류

옛 허물을 확인하듯 속속들이되묻지 말라.

Sai lầm quá khứ

Đừng căn vặn hỏi để xác minh về lỗi lầm xưa cũ của người ta

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.