• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tình yêu là điều Chúa giấu kín

Thứ năm - 22/09/2022 10:37


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


TÌNH YÊU LÀ ĐIỀU CHÚA GIẤU KÍN

(Dương Chính Chức dịch)Trái tim ta làm việc suốt cả ngày. Thấy nói mỗi ngày trái tim ta đập khoảng 18639 nhịp. 

Lượng máu nó bơm mỗi ngày có khi đến cả chục triệu tấn ấy chứ đùa. 

Khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời là 149.600.000 km, còn quãng đường máu chảy trong cơ thể ta mỗi ngày lại là 270.312.000 km. Tức là máu của ta mỗi ngày đi 1 quãng đường khứ hồi từ Trái đất tới Mặt trời. 

Chính là bạn, chính bạn là người tạo ra cơn sóng đó. 

Đó chính là cách sống và chết của Bạn. 

Bạn chính là lời thầm thì của nụ hoa tròn xinh dưới ánh trăng.

Cuộc đua của những chiếc nhẫn bạc. 

Hãy để anh cùng tham gia vào việc mà em đang làm. 

Bởi việc này, ta đang làm cùng Chúa. 

Và trong quá trình đó, ta tìm thấy Tình yêu. 

Tình yêu là thứ tìm đến ta chăng? Hay là điều ta phải làm? 

Tình yêu, đôi khi nó tìm đến ta thật, nhưng có vẻ nó không cứ thế mà tìm đến. 

Hơn nữa, ta biết, nó cũng không phải là thứ đến rồi ở lại, ở lâu lâu, dài dài với ta. 

Ngay từ đầu, Tình yêu đã không phải là thứ tiếp diễn bất tận, nếu như ta biết có trường hợp khi yêu thì "anh chẳng thể sống thiếu em" mà chỉ cưới về chẳng bao lâu đã lật mặt thành "vì cô mà tôi mệt mỏi thế này". 

Nếu ta nhận thấy rằng Tình yêu không phải cứ để thế là sẽ không thay đổi, không tự sâu sắc thêm, không tự rộng lớn thêm. 

Nếu ta nhận thấy rằng Tình yêu có thay đổi, có nguội lạnh, là thứ có cân nhắc được mất khi so sánh giữa việc yêu thương vô tư với tình yêu có cho và nhận. 

Nếu ta nhận thấy rằng có việc một  người sẽ né tránh, hay bỏ mặc mỗi khi người kia vượt qua nghịch cảnh, bị lâm trọng bệnh, hay khi thất bại, phá sản, khi đau đớn về thể xác, về tinh thần, về kinh tế ngày càng nặng nề... 

Và như thế, ta dù có thể không hiểu nguyên cớ tại sao Tình yêu đến nhưng có vẻ biết rõ ràng tại sao Tình yêu lại rời bỏ ta mà đi. 

Khi ta biết thế, ta sẽ hiểu rõ ràng một điều rằng Tình yêu là thứ ta "thực hành". 

Tình yêu, nếu là thứ sinh ra từ khởi tâm tự nguyện, rồi cố gắng nuôi dưỡng thì nó sẽ lớn dần, bám rễ sâu hơn, và trở nên cao hơn. 

Và bởi thế, nếu thực có Tình yêu nào đó bất biến, trường tồn thì chính là bởi người đang thực hành tình yêu đó đã và đang chấp nhận mọi nghịch cảnh, nhẫn nhịn và chịu đựng mọi khó khăn trong khi họ yêu thương người kia. 

Họ cứ thế cho đến khi họ hóa thân bản thân họ thành Tình yêu. 

Trái tim ta cần mẫn làm việc mỗi ngày, huyết mạch chảy khắp châu thân, và mỗi mỗi như thế, hòa cùng nhịp đập, thân và tâm hợp nhất để cùng thực hành Tình yêu. 

Tình yêu, ấy là thứ không phải đến là cứ thế ở mãi, bởi nó là thứ mất, còn theo cách ta thực hành nên đó chính là việc ta đang cùng với Chúa thực hành, là thứ có sẵn, ẩn náu ở trong mỗi chúng ta, chỉ đợi ta cùng Chúa đánh thức nó dậy. 

Tình yêu, một công việc ta làm cùng Chúa, khác với việc làm để kiếm tiền, là một công việc đẹp đẽ mà ta vứt bỏ tham vọng ích kỷ, là việc trong sáng, lợi mình, lợi người. 

Bởi vậy nên trái tim ta mới cần mẫn làm việc, đập điều đặn mỗi ngày như thế. 

Và, hôn nhân không phải là cáo chung của Tình yêu. Nó là sự khởi đầu yêu đương trong một giai đoạn mới vậy!

Nguyên tác tiếng Hàn:


신이 감춰둔 사랑

1. 심장은 하루종일 일을 한다고 한다. 심장이 하루 뛰는 것이 10만 8천 6백 39번 이라고 한다

내뿜는 피는 하루 몇천만 톤이나 되는지 모른다고 한다.


지구에서 태양까지의 거리가 1억 4천 9백 6십만㎞ 인데 하루 혈액이 뛰는 거리가

2억 7천 31만 2천㎞ 라고 한다. 지구에서 태양까지 두 번 갔다올 거리만큼 당신의 혈액이 오늘 하루에 뛰고 있는 것이다.

2. 바로 너 너 너 그대 그렇게 당신은 파도를 뿜는다.

그렇게 당신은 꺼졌다 살아난다.

그렇게 당신은 달빛 아래 둥근 꽃봉오리의 속삭임이다.

은환의 질주다.

그대가 하는 일에 나도 참가하게 해다오.

이 사업은 하느님과의 동업이다.

그 속에서 나는 사랑을 발견하겠다.

3. 사랑은 오는 것인가요? 하는 것인가요?


​사랑은 때로 오기도 하지만 그냥 저절로 오기만 하는 것은 아닌 것 같습니다.

게다가 사랑이 왔다고 저절로 익어가고 사랑 제가 알아 오오래 머무는 것도 아닌 것 같습니다.

​사랑이 처음 상태로 마냥 지속되는 것은 아니고 결혼 전 연애할 땐 ‘너 없이는 못 살아’가 결혼 후 얼마 지나면 이젠 ‘너 때문에 못 살아’로 바뀌는 걸 보면.

​사랑은 그냥 두어도 변하지 않는 게 아니고 저절로 더 깊어지고 넓어지는 게 아닌 걸 보면.

사랑이 변하고 식어가고 계산 않고 속셈 없이 주던 데서 오고 가는, 주고받는 것을 비교하고 대가(代價)를 따지는 것을 보면.

​상대가 역경을 겪거나 중병에 걸리거나 실패하고 망하거나 정신적, 육체적, 경제적 고통 등이 심해지면 피하거나 달아나버리기도 하는 걸 보면.

​그렇게, 우리는 사랑은 어떻게 오는지 모르지만 사랑이 가는 것은 확실하게 아는 것 같습니다.

그런 걸 보면 사랑은 ‘하는’ 것이 분명합니다.

​스스로 마음을 쏟아 의지를 가지고 노력하는 사랑일 때 그 사랑은 자라면서 깊어지고 넓어지고 높아지는 것이요,

​그렇기에 어떤 사랑이 변하지 않고 지속되고 있다면 그 사랑을 하는 사람은 사랑을 하는 동안 겪는 모든 것을 받아들이며 그만큼 스스로 감내하고 감당해내고 있다는 뜻입니다.


마침내 그 자신이 ‘사랑 자체’가 될 때까지.


4. ​심장이 하루 종일 일하면서 혈액이 무수히 몸속을 뛰고 도는 내내 마음도 그 맥박을 따라 몸과 마음이 하나 되어 사랑하는 것입니다.

​그 사랑은 그냥 와서 머무는 것이 아니라나 자신이 스스로 ‘하는’ 것이기에  하느님과 동업하는 사업이고 우리 누구에게나 내재된 채로  자신에게 발견되어 하느님과 동업하기를 기다리며 감춰져 있습니다.

​하느님과의 동업인 이 사랑은 돈벌이와 달리 이기적 욕망과 탐심으로 흐르지 않고  자리이타(自利利他)의 투명하고 아름다운 거룩한 사업입니다.

​그래서 우리의 심장은 하루 종일 뛰며 일합니다! 

그리고 결혼은 사랑의 완성이나 끝이 아니요. 새로운 단계의 사랑의 시작입니다!


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.