• dau-title
  • Văn học dân gian
  • cuoi-title
Kỷ nhân chi ưu

Kỷ nhân chi ưu

Nghĩa đen câu này là nỗi lo của người nước Kỷ. Câu này là theo tích truyện, không biết tích thì không hiểu được. Chuyện đại ý rằng một người nước Kỷ có tính lo xa. Một lần, ngửa mặt nhìn trời chợt thấy lo nhỡ một ngày trời sập, anh ta sẽ chết nếu trăng sao kia rơi xuống đầu.

border
Thiên hựu thần trợ

Thiên hựu thần trợ

Thành ngữ Thiên hựu thần trợ là thành ngữ tiếng Hàn/Hán (천우신조 - 天佑神助). Ở đây, thiên - trời, hựu - giúp, thần - thần linh, trợ - giúp. Nghĩa câu này là trời ưu ái, thần linh hỗ trợ (하늘과 신령이 도움을 주신다). Câu này sử dụng láy nghĩa bằng hai từ "hựu", "trợ" để nhấn mạnh việc được giúp.

border
Kiểu giác sát ngưu

Kiểu giác sát ngưu

Chuyện kể rằng ở một làng nọ có tục hiến tế bò cúng thần linh đầu năm. Các gia đình hiến tế được chọn ngẫu nhiên. Có một anh nông dân, khi được chọn là người hiến tế bò thì vui lắm, cứ ngồi ngắm mãi con bò của mình.

border
Sự tất quy chính

Sự tất quy chính

Hay con người sinh ra vốn có nam, có nữ và họ phải kết hợp để sinh ra thế hệ sau, duy trì sinh tồn nòi giống. Ở đây là "kết hợp để sinh ra" nhé. Tự nhiên vốn dĩ không đặt vấn đề lấy, cưới. Hay con người sinh ra, ai cũng tốt (nhân chi sơ tính bản thiện).

border
Tìm hiểu thành ngữ: Tứ cùng chi thủ

Tìm hiểu thành ngữ: Tứ cùng chi thủ

Tứ cùng chi thủ là câu thành ngữ Hán/Hàn (사궁지수 / 四窮之首 ). Ở đây, Tứ - bốn, cùng - bế tắc, chi - của, thủ - đầu. Nghĩa đen của câu này là cái đứng đầu trong 4 cái bế tắc.

border
Tìm hiểu thành ngữ: Tẩu mã khán sơn

Tìm hiểu thành ngữ: Tẩu mã khán sơn

Tẩu mã khán sơn là câu thành ngữ tiếng Triều - Hàn/Hán (주마간산 /走馬看山 - Tẩu mã khán sơn). Ở đây, tẩu - đi, mã - ngựa, khán - xem, sơn - núi. Ta cứ nôm na tẩu mã là cưỡi ngựa cho dễ.

border
Tìm hiểu thành ngữ: Hoán cốt đoạt thai

Tìm hiểu thành ngữ: Hoán cốt đoạt thai

Hoán cốt đoạt thai là câu thành ngữ của người Triều/Hàn, Trung Quốc (환골탈태 - 換骨奪胎). Ở đây, hoán - đổi thay, cốt - xương, đoạt - cướp, thai - thai. Nghĩa đen câu này là thay xương, cướp thai.

border
1, 2, 3 ... , 48 49 50  Trang sau
 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.